top of page

PALVELUEHDOT

1 Kuvauksen hinnoittelu ja maksaminen

 

Kun asiakas saa tarjouksen kuvaajalta, tarjous on voimassa 14 vuorokautta, ellei kuvaajan kanssa ole toisin kirjallisesti erikseen sovittu. Kun kuvauksesta on sovittu, asiakas maksaa valokuvaajalle (Matias Halttunen) valokuvauksesta erikseen suullisesti tai kirjallisesti sovitun kokonaissumman. Kokonaissumma maksetaan kahdessa osassa seuraavasti. Ensimmäinen osa on varausmaksu, joka laskutetaan, kun asiakas hyväksyy kuvaajan tarjouksen ja näin varaa kuvaajan tietylle päivälle. Ensimmäinen osa on määrältään 25 % kuvauksen hinnasta ja sillä varataan kuvaaja sovitulle ajankohdalle. Jos asiakas peruu kuvauksen, varausmaksua ei palauteta, koska kuvaaja kieltäytyy kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Varausmaksu ei palauteta myöskään silloin, jos asiakas vaihtaa kuvauksen ajankohtaa. Loppuosa 75 % erääntyy viikkoa ennen sovittua kuvauspäivää. Jos maksua ei ole suoritettu ennen kuvauspäivää, ei kuvaajalla ole velvollisuutta kuvata eikä palauttaa maksun ensimmäistä osaa.

1.1 Maksutavat

 

Hyväksyttäviä maksutapoja ovat: sähköpostilasku, verkkolasku, paperilasku, tilisiirto, käteinen, MobilePay ja Pivo

 

 

1.2 Osamaksu

Asiakkaan kanssa voidaan sopia loppuosan (75 %) maksamisesta myös 2-6 osassa. Kuvauksen hinta tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan viikkoa ennen sovittua kuvauspäivää. Jos maksua ei kokonaisuudessaan ole suoritettu ennen kuvauspäivää, ei kuvaajalla ole velvollisuutta kuvata eikä mitään jo maksettuja rahoja.

1.3 Matkakulut

Matkakulut Lahden alueella sisältyvät kaikkien kuvauspakettien hintaan . Muulloin matkakorvaus on 0,53 €/km.

1.4 Maksun myöhästyminen

Jokaisella laskulla on 14 vuorokautta maksuaikaa. Jos maksua ei tehdä ajoissa, kuvaaja on ennen muistutuslaskun lähettämistä yhteydessä asiakkaaseen. Mikäli asiakas ei yhteydenoton jälkeen ole riittävässä ajassa maksanut laskua, lähettää kuvaaja muistutuslaskun.

2 Toimitettavat asiat

 

2.1 Dokumentaarinen hääiväkuvaus

Hääpäiväkuvauksessa kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että kuvat käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin, värien sekä rajauksen osalta. Tarkempi käsittely (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua. Vihkimisestä ja hääjuhlista kuvia toimitetaan erikseen sovittumäärä.

 

Tavallisten kuvien lisäksi mahdollisesta photobooth-kuvauksesta tulee sopia erikseen johtuen kuvamäärän kasvamisesta, joka myös tulee huomioida hinnoitellessa kokonaissummaa korottavana tekijänä. Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa ei taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Valokuvat toimitetaan viimeistään kuusiviikkoa häiden päättymisen jälkeen. Kuvat toimitetaan ensisijaisesti nettigallerian kautta.

 

2.2 Potretit

Kaikkiin potrettipaketteihin sisältyy yhteensä kymmenen (Hääpotretit 15kpl) toimitettavaa täysin käsiteltyä täyden resoluution kuvaa. Kuvaaja toimittaa verkkogallerian kautta potreteista esivedokset, joiden joukosta asiakas saa valita kuvauspakettiin kuuluvan määrän kuvia, jotka käsitellään erityisen tarkasti. Näiden kohdalla voidaan myös tarvittaessa tehdä kuvamanipulaatiota. Asiakkaalla on esivedosten toimittamisen jälkeen kaksi viikkoa aikaa valita käsiteltävät potretit. Jos asiakas ei tee valintoja annetussa ajassa, kuvaajalla on oikeus tehdä valinta asiakkaan puolesta ja toimittaa 10 valitsemaansa potrettia ilman lisäkäsittelyä. Lopulliset kuvat toimitetaan ensisijaisesti nettigallerian kautta.

Mikäli asiakas haluaa enemmän kuvia kuin pakettiin kuuluu, voidaan asiakkaan kanssa sopia suuremmasta toimitettavien kuvien määrästä kirjallisesti. 

2.3 Muut kuvaukset

Kaikissa muissa kuvauspaketeissa, kuten tapahtuma-, konsertti-, promo-, yritys- ajoneuvo- tai asuntokuvauksessa, kuvien määrä, hinta sekä toimitus sovitaan kirjallisesti asiakkaan kanssa. Myös kuvien käsittelystä sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

2.4 Nettigalleria

Nettigallerian kautta toimittaessa galleria pidetään yksityisenä ja salasanalla suojattuna kolmen viikon ajan, jolloin kuvat ovat asiakkaan ladattavissa. Ellei toisin asiakkaan kanssa ole sovittu, kolmen viikon jälkeen galleriasta tulee julkinen. Joidenkin kuvauskokonaisuuksien kohdalla, kuten laaja Dokumentaarinen hääpäiväkuvaus, nettigalleriaan jätetään vain osa toimitetuista kuvista.

3 Tekijänoikeudet

 

 

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogeissaan, sosiaalisessa mediassa, sekä muussa kuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Asiakas ei saa muokata kuvia millään tavalla (rajaus, filtteröinti tmv. käsittely). Kaupalliseen tarkoitukseen asiakkaan pitää neuvotella erillinen lisenssi valokuvaajan kanssa. Valokuvaaja sitoutuu aina kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa ja hyviä tapoja kaikessa kuvien julkisessa käytössä.

4 Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

 

 

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden ja oman harkintansa mukaisesti. Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ilman vesileimaa. Kuvien raakatiedostoja (RAW-formaatti) ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia kuvauspäivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

 

Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvien toimittamisen jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

 

5 Sopimus ja sen purkaminen

 

 

Sopimus syntyy, kun asiakas varaa valokuvaajan tietylle päivälle ja varausmaksu on maksettu. Asiakas samalla sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja valokuvauksen ja kuvien käytön ehtoja.

 

Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti 1 kk ennen kuvauspäivää, jolloin kuvauksen loppusummaa ei tarvitse maksaa. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään 50% maksu kuvauksen hinnasta. Kuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti, vain jos tulee ylitsepääsemätön este.

 

Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. Jos kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta.

 

Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan kuvauspäivänä ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku kuvausseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.

6 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.

 

7 Lisäykset ja muutokset

 

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Päivitetty: 28.2.2024

Matias Halttunen Photography Logo

Matias Halttunen on Lahden seudulla toimiva häävalokuvaaja,

Ja kuvaa häitä koko Suomen alueella. Kysy myös ulkomaan häistä!

 

 

©2023 Matias Halttunen Photography / Y-tunnus: 2988923-7

bottom of page